III Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+i en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC sobre la Corona d’Aragó. “De la innovació al cànon”

Alicante, Universidad de Alicante
11-30 de novembre de 2013
Seminaris espacialitzats i  Ponències obertes  sobre Noves tendències en Estudis Culturals a l’Edat Mitjana,  Renaixement i Edat Moderna referits a la Corona d’Aragó
Alicante, Universidad de Alicante
11-20 de novembre de 2013
Anuncios