800 anys després de Muret: els trobadors i les relacions catalano-occitanes 

Barcelona, 24-25 de octubre de 2013

Universitat de Barcelona

Departament de Filologia Romànica

Programa

WEB

Anuncios