I SIMPOSI INTERNACIONAL

NOVES TENDÈNCIES EN EL I+D+I EN LITERATURA, LLENGUA, ENSENYAMENT I TIC SOBRE LA CORONA D’ARAGÓ (EDADT MITJANA I EDAT MODERNA). DE LA INNOVACIÓ AL CÀNON

18-19 de desembre de 2012.
WEB

Anuncios