Simposi Internacional

De Ramon Llull a Curial e Güelfa i Tirant lo Blanch.

Clàssics, història, traducció i cultura a la Corona d’Aragó

Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona & IVITRA (UA)

21-22 de noviembre de 2011

Programa 2011

Anuncios