La fi dels trobadors? L’espai occitano-català als segles XIII i XIV. Velles preguntes i noves interpretacions

Seminari Internacional. Universitat de Girona, 25-26 noviembre 2012

Programa Trobadors

Anuncios